T.T.W.O.S.

Telegraaf-en Telefoon Werknemers Organisatie Suriname ​​

Beste collega! 

Goed dat je interesse hebt in de Telegraaf-en Telefoon Werknemers Organisatie Suriname, de TTWOS. De TTWOS is de vakbond bij Telesur. Het bestuur is 24/7 ter beschikking van alle leden. De TTWOS zet zich in voor allerlei collectieve zaken. Denk bijvoorbeeld aan de onderhandelingen over een nieuwe cao. Decent work is één van de pijlers van deze vakbond. Het bestuur staat leden ook bij als het gaat om personele aangelegenheden en monitort alle zaken die zijn overeengekomen in de CAO. Verder toont het bestuur attentie aan al haar leden. Hieronder vind je alle redenen, de voordelen en de noodzaak om lid te zijn van de TTWOS.

Over ons

TTWOS

De TTWOS wil dat alle leden in een veilige en op een veilige manier hun werk doen. Leden worden goed uitgerust om hun werk op een professionele manier uit te oefenen. Ook maken we ons uiteraard sterk voor een fatsoenlijke beloning en maatschappelijke waardering van het werk dat de leden dagelijks verzetten – zowel in de uitvoering als in de ondersteuning. Het bestuur wordt ondersteund door het shopstewards korps. Verder wordt het bestuur geadviseerd en ondersteund door deskundigen.

Speciaal voor TTWOS-leden  

GRATIS ADVIES BIJ HET AFSLUITEN VAN EEN HYPOTHEEK/LENING 
Als TTWOS-lid kan je helemaal gratis een beroep doen op de deskundige hulp van het TTWOS-netwerk voor het afsluiten van een hypotheek of een lening bij de banken.  

NOG MEER VOORDELEN    
Het bestuur is een samenwerking aangegaan met enkele bedrijven in Suriname. Als lid van de TTWOS kan je via deze bedrijven aankopen doen via een huurkoop regeling. Het is heel gemakkelijk om goederen te kopen via deze bedrijven, waarmee we samenwerken. Het formulier kan je downloaden op onze website. Je vult het in en mailt het naar het secretariaat en dezelfde dag kan je nog beschikken over je aankopen.   

MAAK EEN COLLEGA LID VAN DE TTWOS 
Overtuig ook je collega’s van de voordelen van het lidmaatschap van de TTWOS. Dat levert een win-win-winsituatie op! Want samen zijn we sterk. Het maakt niet uit als je in het management zit. Iedereen mag lid worden van de vakbond. Het lidmaatschap formulier kan je downloaden via de website. 

KASMONIE
Elk jaar kunnen leden zich registreren voor de TTWOS digitale kasmonie. Via intranet kunt u zich registreren.
Link: http://teleapp/ttwos/

Geschiedenis

De Telegraaf-en Telefoon Werknemers Organisatie Suriname, TTWOS, is opgericht op 12 februari 1950. Een van de meest belangrijkste bijdrage van de bond is de verzelfstandiging van het Landsbedrijf LTT naar het Telecommunicatiebedrijf Suriname, Telesur. Na de verzelfstandiging was de heer Cyrill Daal de eerste voorzitter Daarna werd Hendrik Shields meer bekend als Henk, voorzitter van de TTWOS. Henk Shields heeft 28 jaar lang leidinggegeven aan deze organisatie. De bond heeft ervoor gezorgd dat er kantines werden opgezet bij de verschillende Telesur locaties. De vakorganisatie heeft veel aan scholing gedaan voor haar leden. Shopstewards werden getraind bij het Stichting Scholings Instituut voor de Vakbeweging in Suriname, het SIVIS. Ook werden leden naar het buitenland gestuurd om zich te scholen. De bond is altijd lid geweest van internationale vakverenigingen. 

De vakbond

De vakbond stelt zich ten doel de behartiging van de geestelijke en stoffelijke belangen van haar leden en hun gezinnen, in het bijzonder voor zover deze liggen op het terrein van de arbeid. Het huidige bestuur bestaat uit 9 bestuursleden en wordt ondersteund door shopstewards.  

Fatsoenlijk werk verwijst naar werkgelegenheid die bijdraagt ​​aan de sociale en economische stabiliteit van werknemers. Fatsoenlijk werk zorgt voor een culturele verschuiving naar een rechtvaardig en stabiel personeelsbestand, waardoor werknemers in staat worden gesteld hun levenskwaliteit financieel te verbeteren. Waarden op het gebied van sociale rechtvaardigheid zijn ingebed in fatsoenlijk werk, het streven naar rechtvaardigheid en gelijkheid buiten de werkplek. De TTWOS heeft haar bestaansrecht bewezen en is er om te blijven.  

De opzet van de T.T.W.O.S.

De opzet van de TTWOS als vereniging en de daarbinnen geldende spelregels – inclusief de rechten en plichten van de betrokken leden – zijn vastgelegd in de Statuten en het Huishoudelijk reglement. De bepalingen in deze documenten kunnen alleen worden veranderd als een meerderheid van de vertegenwoordigers van de leden in een speciaal ALV daarmee instemt. 

De TTWOS is aangesloten bij de vakcentrale de A.V.V.S. de Moederbond. Verder is de vakbond ook aangesloten bij Uni Global Union. Dit is een internationale vakbondsfederatie die op 1 januari 2000 is opgericht. Uni Global Union is in meer dan 150 landen vertegenwoordigd en telt meer dan 200 miljoen leden. 

AVVS

De Moederbond

Zoals bekend zijn wij als vakorganisatie aangesloten bij de AVVS De Moederbond. De Moederbond staat o.l.v. Errol Snijders. Henk Shields de langs zittende voorzitter van de TTWOS is één van de ondervoorzitters van De Moederbond geweest. Vanaf het aantreden van dit huidig bestuur is er frequent contact met “De Moederbond”. De Moederbond is nu gevestigd aan de Grote Combéweg 43.  

Ons Team

Telegraaf-en Telefoon Werknemers organisatie Suriname ​​

Mac-Intosh_J

Jerrel Mac-Intosh

Voorzitter

+597 8636166

Zebeda_ A

Astra Zebeda

Vice Voorzitter

+597 8669166

Denswil_Ch

Chantal Denswil

Secretaris

+597 8934703

Bhoelan_I

Iriena Bhoelan

2e Secretaris

+597 8947877

Defares_A

Antoine Defares

Penning Meester

+597 8522002

Djokarijo_R

Rinaldo Djokarijo

2e Penning Meester

+597 8658146

Felter_A

Astrik Felter

Commissaris Nickerie

+597 8776500

Ramlal_A

Anil Ramlal

Comm. Technische aangelegenheden

+597 8915366

Vijfhoven_W

Wennys Vijfhoven

Comm. Attentie

+597 8825990

Remie Oosterwolde

Onze vertegenwoordiger in de R.v.C.

Contact Ons

Adres : Hogerhuysstr.van ‘t #64
Centraal nummer: Secretariaat: 400000 / 4708 -Voorzitter 4707
Beschikb. kantoor uren: 8:00u – 14:00u

Kasmonie

Medewerkers kunnen meedoen aan de TTWOS digitale kasmonie. Van leden wordt er 5% ingehouden en van niet-leden wordt er 10% ingehouden. Men kan zich registreren via het intranet.

Link: http://teleapp/ttwos/

Advies voor hypotheken en leningen bij de bank

Wilt u een hypotheek of lening afsluiten bij de bank? Maak contact met het bestuur van de TTWOS voor deskundig advies.